'Ιδανικές γραμμές-έργα σε χαρτί' Εικαστικός Κύκλος ΔΛ, 2019 Αθήνα