ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ

H γραμμή της ζωής 2020
H γραμμή της ζωής 2020

πλαστικό σε ξύλο, 91,5x70εκ

Σχέσεις 2020
Σχέσεις 2020

πλαστικό σε ξύλο, 91,5x70εκ

Ερωτική επιθυμία 2020
Ερωτική επιθυμία 2020

πλαστικό σε ξύλο, 91,5x70εκ

Παράθυρο 2020
Παράθυρο 2020

πλαστικό σε ξύλο, 91,5x70εκ

Αιχμαλωσία 2020
Αιχμαλωσία 2020

πλαστικό σε ξύλο, 91,5x70εκ

Θείο φως 2020
Θείο φως 2020

πλαστικό σε καμβά, 160x120εκ

Σύζευξη 2020
Σύζευξη 2020

πλαστικό σε ξύλο, 91,5x70εκ

Σύζευξη 2020
Σύζευξη 2020

πλαστικό σε ξύλο, 180x160εκ

Ανεκπλήρωτος έρωτας 2020
Ανεκπλήρωτος έρωτας 2020

πλαστικό σε ξύλο, 91,5x70εκ

Εισχώρηση 2020
Εισχώρηση 2020

πλαστικό σε ξύλο, 91,5x70εκ

Οι πύλες του παραδείσου 2020
Οι πύλες του παραδείσου 2020

πλαστικό σε ξύλο, 91,5x70εκ

Ευαγγελισμός 2020
Ευαγγελισμός 2020

πλαστικό σε ξύλο, 91,5x70εκ

Ανεκπλήρωτος έρωτας 2020
Ανεκπλήρωτος έρωτας 2020

πλαστικό σε καμβά, 125x90εκ

Οι πύλες του παραδείσου 2020
Οι πύλες του παραδείσου 2020

πλαστικό σε καμβά, 125x90εκ

Οι πύλες του παραδείσου 2020
Οι πύλες του παραδείσου 2020

πλαστικό σε καμβά, 125x90εκ

Σύζευξη 2020
Σύζευξη 2020

πλαστικό σε ξύλο, 91,5x70εκ

Σύζευξη 2020
Σύζευξη 2020

πλαστικό σε ξύλο, 82x70εκ

Σύζευξη 2020
Σύζευξη 2020

πλαστικό σε ξύλο, 82x70εκ

Εισχώρηση 2020
Εισχώρηση 2020

πλαστικό σε ξύλο, 82x70εκ

Σύζευξη 2020
Σύζευξη 2020

πλαστικό σε ξύλο, 91,5x70εκ

Σύζευξη 2020
Σύζευξη 2020

πλαστικό σε ξύλο, 91,5x70εκ

     2020