Απουσία.. απώλεια 2017

λάδι σε μουσαμά, 160x120εκ