ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ

I'm a title. Click here to edit me

Αξιωματικός 2012
Αξιωματικός 2012

πλαστικό σε πανί 210x180εκ

Αξιωματικός 2013
Αξιωματικός 2013

πλαστικό σε πανί 210x180εκ

Αστυνομικός 2012
Αστυνομικός 2012

πλαστικό σε πανί 210x180εκ

Xωρίς τίτλο 2013
Xωρίς τίτλο 2013

πλαστικό σε πανί 200x180εκ

Η μαύρη γραμμή 2012
Η μαύρη γραμμή 2012

πλαστικό σε πανί 210x180εκ

Γυναίκα στα μαύρα 2012
Γυναίκα στα μαύρα 2012

πλαστικό σε πανί 200x160εκ

Xωρίς τίτλο 2013
Xωρίς τίτλο 2013

πλαστικό σε πανί 220x160εκ

Προσευχή 2012
Προσευχή 2012

πλαστικό σε πανί 200x160εκ

Ο άνδρας που προσεύχεται 2012
Ο άνδρας που προσεύχεται 2012

πλαστικό σε πανί 210x180εκ

Άγγελος 2012
Άγγελος 2012

πλαστικό σε πανί 210x160εκ

Άγγελος 2013
Άγγελος 2013

πλαστικό σε πανί 220x140εκ

Kραυγή 2012
Kραυγή 2012

πλαστικό σε πανί 220x140εκ

H πτήση 2012
H πτήση 2012

πλαστικό σε πανί 180x200εκ

2012-13

Σχέδια 2013
Σχέδια 2013

μικτή τεχνική σε χαρτί 21x29εκ το καθένα

Σχέδια 2013
Σχέδια 2013

μικτή τεχνική σε χαρτί 21x29εκ το καθένα

Σχέδια 2013
Σχέδια 2013

μικτή τεχνική σε χαρτί 21x29εκ το καθένα

Σχέδια 2013
Σχέδια 2013

μικτή τεχνική σε χαρτί 21x29εκ το καθένα

Σχέδια 2013
Σχέδια 2013

μικτή τεχνική σε χαρτί 21x29εκ το καθένα

Σχέδια 2013
Σχέδια 2013

μικτή τεχνική σε χαρτί 21x29εκ το καθένα

Σχέδια 2013
Σχέδια 2013

μικτή τεχνική σε χαρτί 21x29εκ το καθένα

Σχέδια