ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ

Το δέντρο 2008
Το δέντρο 2008

πλαστικό σε πανί 180x200εκ

Ο νυχτοφύλακας
Ο νυχτοφύλακας

πλαστικό σε πανί 140Χ200εκ

Σπίτι 2009
Σπίτι 2009

πλαστικό σε πανί 120x160εκ

Λιμνοθάλασσα 2008
Λιμνοθάλασσα 2008

πλαστικό σε πανί 180x250εκ

Στέλλα 2009
Στέλλα 2009

πλαστικό σε πανί 180x250εκ

Talking heads 2009
Talking heads 2009

πλαστικό σε πανί 160x210εκ

Ανδρείκελο 2009
Ανδρείκελο 2009

πλαστικό σε πανί 200x140εκ

Μυρτώ 2011
Μυρτώ 2011

πλαστικό σε πανί 120x90εκ

Σπουδή 2008
Σπουδή 2008

πλαστικό σε πανί 60x60εκ

Φοιτήτρια 2008
Φοιτήτρια 2008

πλαστικό σε πανί 60x60εκ

Φοιτήτρια 2009
Φοιτήτρια 2009

πλαστικό σε πανί 60x60εκ

Μυρτώ 2008
Μυρτώ 2008

πλαστικό σε πανί 60x60εκ

Σπουδή 2008
Σπουδή 2008

πλαστικό σε πανί 60x60εκ

Σπουδή 2008
Σπουδή 2008

πλαστικό σε πανί 60x60εκ

Σπουδή 2008
Σπουδή 2008

πλαστικό σε πανί 60x60εκ

Σπουδή 2008
Σπουδή 2008

πλαστικό σε πανί 60x60εκ

Μοντέλο 2010
Μοντέλο 2010

πλαστικό σε πανί 140x160εκ

Αξιωματικός 2011
Αξιωματικός 2011

πλαστικό σε πανί 120x230εκ

Λιμνοθάλασσα 2009
Λιμνοθάλασσα 2009

πλαστικό σε πανί 160x220εκ

Νίνα 2010
Νίνα 2010

πλαστικό σε πανί 160x220εκ

Αγροφύλακας 2011
Αγροφύλακας 2011

πλαστικό σε πανί 160x200εκ

Στρατιώτης 2011
Στρατιώτης 2011

πλαστικό σε πανί 90x120εκ

Μοντελο 2011
Μοντελο 2011

πλαστικό σε πανί 90x120εκ

Σπουδή 2011
Σπουδή 2011

πλαστικό σε πανί 80x120εκ

Αυτοπροσωπογραφία 2008
Αυτοπροσωπογραφία 2008

πλαστικό σε πανί 60x60εκ

Σπουδή 2009
Σπουδή 2009

πλαστικό σε πανί 60x60εκ

Μοντέλο 2011
Μοντέλο 2011

πλαστικό σε πανί 60x60εκ

Μυρτώ 2011
Μυρτώ 2011

πλαστικό σε πανί 60x60εκ

Αυτοπροσωπογραφία 2011
Αυτοπροσωπογραφία 2011

πλαστικό σε πανί 60x60εκ

Σπουδή 2011
Σπουδή 2011

πλαστικό σε πανί 30x30εκ

Σπουδή 2011
Σπουδή 2011

πλαστικό σε πανί 30x30εκ

Σπουδή 2011
Σπουδή 2011

πλαστικό σε πανί 30x30εκ

Σπουδή 2011
Σπουδή 2011

πλαστικό σε πανί 30x30εκ

2007-12