Χωρίς τίτλο 2005

πλαστικό σε πανί 160x120εκ το καθένα