ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ

I'm a title. Click here to edit me

Η μάσκα του πρίγκιπα 2003 (τρίπτυχο)
Η μάσκα του πρίγκιπα 2003 (τρίπτυχο)

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 210X405 εκ

Η μάσκα του πρίγκιπα 2003
Η μάσκα του πρίγκιπα 2003

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 210x135εκ

Η μάσκα του πρίγκιπα 2003
Η μάσκα του πρίγκιπα 2003

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 210x135εκ

Η μάσκα του πρίγκιπα 2003
Η μάσκα του πρίγκιπα 2003

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 210x135εκ

Η μάσκα του πρίγκιπα 2003
Η μάσκα του πρίγκιπα 2003

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 180x180εκ

Η μάσκα του πρίγκιπα 2003
Η μάσκα του πρίγκιπα 2003

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 180x180εκ

Η μάσκα του πρίγκιπα 2003
Η μάσκα του πρίγκιπα 2003

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 180x180εκ

Η μάσκα του πρίγκιπα 2003
Η μάσκα του πρίγκιπα 2003

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 180x180εκ

Η μάσκα του πρίγκιπα 2003
Η μάσκα του πρίγκιπα 2003

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 180x250εκ

Η μάσκα του πρίγκιπα 2003
Η μάσκα του πρίγκιπα 2003

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 180x180εκ

2003-04