ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ

I'm a title. Click here to edit me

Still life 2002
Still life 2002

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 135x210εκ

Still life 2002
Still life 2002

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 210x135εκ

Still life 2002
Still life 2002

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 200x135εκ

Still life 2002
Still life 2002

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 210x135εκ

Still life 2002
Still life 2002

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 210x135εκ

Still life 2002
Still life 2002

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 210x135εκ

Still life 2002
Still life 2002

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 210x135εκ

Still life 2002
Still life 2002

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 210x135εκ

Still life 2002
Still life 2002

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 210x135εκ

Still life 2002
Still life 2002

λάδι σε μουσαμά 180Χ180εκ

Still life 2002
Still life 2002

λάδι σε μουσαμά 210x135εκ

Still life 2002
Still life 2002

λάδι σε μουσαμά 210x135εκ

Still life 2002
Still life 2002

λάδι σε χαρτί επικολλημένο σε πανί 210x135εκ

2001-03