Εικόνες ενός άγνωστου τόπου 1998

πηλός, ξύλο, κολλάζ, πλαστικό σε πανί 180x280εκ