Εικόνες ενός άγνωστου τόπου 1998

πηλός, κολλάζ, πλαστικό σε πανί 100x140εκ