Εικόνες ενός άγνωστου τόπου 1998

πηλός, κολλάζ, πλαστικό σε πανί 90x90εκ