Το τρίπτυχο της ενοχής 2001

πηλός, κολλάζ, πλαστικό σε πανί 210x135εκ (το καθένα)