Το δωμάτιο των αισθήσεων 2001

κολλάζ, πλαστικό σε πανί 230x140εκ