Φυγή 2001

πηλός, κολλάζ, πλαστικό σε πανί 180x180εκ