Επιστροφή 2000

πηλός, κολλάζ, πλαστικό σε πανί 180x180εκ