Αποχωρισμός 2001

πηλός, κολλάζ, πλαστικό σε πανί 180Χ250εκ