Το παιχνίδι της τύχης 2001

πηλός, κολλάζ, πλαστικό σε πανί 180x250εκ