Εικόνες ενός άγνωστου τόπου 1997

πηλός, κολλάζ, πλαστικό σε πανί 180x180εκ