Το δωμάτιο του ποιητή 1999

πηλός, κολλάζ, πλαστικό σε πανί 140Χ200εκ