Εικόνες ενός άγνωστου τόπου 1997

πηλός, ξύλο, κολλάζ, πλαστικό σε πανί 180Χ160εκ