Πολυκατοικίες 1999

πηλός, κολλάζ, πλαστικό σε πανί 219x135εκ