Λιμνοθάλασσα 1999

πηλός, κολλάζ, πλαστικό σε πανί 180x250εκ