Εικόνες ενός άγνωστου τόπου 1997

πηλός, κολλάζ, πλαστικό σε πανί 180Χ180εκ