ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ

I'm a title. ​Click here to edit me.

Χωρίς τίτλο 1989
Χωρίς τίτλο 1989

λάδι, χρωστικές σε πανί 180Χ250εκ

Χωρίς τίτλο 1989
Χωρίς τίτλο 1989

λάδι, χρωστικές σε πανί 180Χ250εκ

Αιγαίο 1989
Αιγαίο 1989

λάδι, χρωστικές σε πανί 180Χ250εκ

Αιγαίο 1989
Αιγαίο 1989

λάδι, χρωστικές σε πανί 180Χ250εκ

Αιγαίο 1989
Αιγαίο 1989

λάδι, χρωστικές σε πανί 180Χ250εκ

Αιγαίο 1989
Αιγαίο 1989

λάδι, χρωστικές σε πανί 180Χ250εκ

Table 1989
Table 1989

λάδι, γύψος, χρωστικές σε πανί 180Χ250εκ

Αιγαίο 1990
Αιγαίο 1990

λάδι, γύψος, χρωστικές σε πανί 250Χ180εκ

Χώρος, χρόνος, αφή 1990
Χώρος, χρόνος, αφή 1990

λάδι, γύψος, χρωστικές σε πανί 250Χ180εκ

Χώρος, χρόνος, αφή 1990
Χώρος, χρόνος, αφή 1990

λάδι, γύψος, χρωστικές σε πανί 250Χ180εκ

Χώρος, χρόνος, αφή 1990
Χώρος, χρόνος, αφή 1990

λάδι, γύψος, χρωστικές σε πανί 250Χ180εκ

Χώρος, χρόνος, αφή 1990
Χώρος, χρόνος, αφή 1990

γύψος, χρωστικές σε πανί 230Χ140εκ

Χώρος, χρόνος, αφή 1990
Χώρος, χρόνος, αφή 1990

γύψος, χρωστικές σε πανί 250x180cm

Χώρος, χρόνος, αφή 1990
Χώρος, χρόνος, αφή 1990

γύψος, χρωστικές σε πανί 250x180cm

Χώρος, χρόνος, αφή 1990
Χώρος, χρόνος, αφή 1990

κιμωλίες σε χαρτί 100Χ70εκ

1989-91